proLékaře.cz
CMP Journal 12.6.2023
Vážený pane doktore,
řada jistot sice v současné době padá, ovšem mezi ty přetrvávající patří CMP Journal, přinášející pravidelnou várku aktuálních a praktických témat týkajících se managementu péče o pacienty s cévní mozkovou příhodou, a to napříč zainteresovanými obory.

Pozornost v tomto vydání samozřejmě věnujeme stále živé problematice sekundární prevence iCMP. Je zřejmé, že zůstává řada klinických situací, které nová nebo aktualizovaná doporučení dále neřeší, případně mají slabou či nedostatečnou evidenci nebo jsou prezentována pouze jako názor expertní skupiny. Pro lepší orientaci přinášíme stručný přehled vybraných aktuálních odborných doporučení pro praxi.

Fibrilace síní (FiS) v současné době představuje nejčastější setrvalou arytmii v dospělé populaci. Její vznik je navíc spojen s vzestupem kardiovaskulární i celkové morbidity a mortality. V dalším materiálu se proto zaměřujeme na management pacientů s tímto rizikovým faktorem.

Neméně důležité je však myslet rovněž na vzácné příčiny iCMP, které mohou být velmi rozličné a někdy může být jejich určení v konkrétním případě poměrně problematické. Včasné a správné určení etiologie iCMP je přitom zcela zásadním předpokladem pro efektivní a bezpečnou sekundární prevenci. V aktuálním přehledu se autoři věnují méně častým a vzácným příčinám iCMP, jež se vyskytují převážně u mladších pacientů.

Hned dva články se tentokrát zabývají rehabilitací po CMP. Ta by ideálně měla být koordinovaná a řešit situaci pacienta komplexně, ze všech úhlů pohledu. Prezentovaná ilustrativní kazuistika je přesným příkladem, jak může dobře zacílený case management u pacienta po CMP zmapovat jeho obtíže a následně nabídnout řešení, jež pomohou zlepšit kvalitu jeho života. V dalším příspěvku se potom podíváme na atraktivní téma virtuální reality (VR), respektive interaktivních simulací v rehabilitaci pacientů po CMP.

Na závěr přidáváme kazuistiku pacientky s akutním mozkovým krvácením na přímých perorálních antikoagulanciích. Tato závažná komplikace naštěstí vyústila v příběh s dobrým koncem.

Inspirativní čtení a načerpání užitečných informací pro praxi přeje za tým CMP Journal
Aneta Václavíková
Zde si můžete stáhnout celý časopis
Články z časopisu
Editorial
Vydáno: 30. 3. 2023 | Zdroj: CMP journal
Celý článek
Sekundární prevence ischemických CMP: stručný přehled vybraných aktuálních odborných doporučení pro praxi
Vydáno: 30. 3. 2023 | Zdroj: CMP journal
Celý článek
CMP a fibrilace síní – management pacientů s tímto rizikovým faktorem
Vydáno: 30. 3. 2023 | Zdroj: CMP journal
Celý článek
Vzácné příčiny ischemických CMP – 1. část
Vydáno: 30. 3. 2023 | Zdroj: CMP journal
Celý článek
Virtuální realita v rehabilitaci pacientů po CMP
Vydáno: 30. 3. 2023 | Zdroj: CMP journal
Celý článek
Kvalita života a case management v rehabilitaci osob po CMP
Vydáno: 30. 3. 2023 | Zdroj: CMP journal
Celý článek
Akutní mozkové krvácení na přímých perorálních antikoagulanciích – závažná komplikace s dobrým koncem
Vydáno: 30. 3. 2023 | Zdroj: CMP journal
Celý článek
© 2023 MeDitorial | ISSN 1803-6597