proLékaře.cz
proLékaře 20.12.2022
Vážený pane doktore,
robot odebírající krev, setkání se zesnulými prostřednictvím virtuální reality nebo robotická chůva starající se o embrya v umělé děloze... Technologie v posledních letech míří kupředu mílovými kroky a přináší i do oblasti medicíny řadu úžasných pokroků. Na druhé straně jsou s jejím rozvojem spjaty bizarní počiny balancující na hraně etiky. Pojďme se na závěr roku ohlédnout za několika poněkud strašidelnými technologickými novinkami, jež místy připomínají příběhy z kultovního seriálu „Věřte nevěřte“.

Pojmy jako biopotraviny, biokosmetika či třeba biobavlna se již staly běžnou součástí našich slovníků. V posledních letech se však předpona bio- začala objevovat i v medicíně při označování způsobu léčby. Ve stručném přehledu shrnujeme význam pojmů biologicals, biosimilarsbiobetters a jejich přínos v terapii závažných onemocnění.

V poslední době se stále více hovoří o tom, že složení střevního mikrobiomu ovlivňuje patogenetické procesy vedoucí k hypertenzi, ale předpokládá se, že na regulaci krevního tlaku má vliv rovněž orální mikroflóra. Její role v této souvislosti nicméně zatím není dostatečně prozkoumaná. Tým vědců z Buffallské univerzity se proto ve své nedávno publikované práci věnoval právě korelacím složení ústního mikrobiomu, hodnot TK a incidence hypertenze u postmenopauzálních žen.

Digitální dermatoskopické celotělové vyšetření, průlom v léčbě atopického ekzému, inovativní cílené léky pro těžkou psoriázu, nové přístupy k terapii mycosis fungoides, nechirurgické postupy v estetické medicíně a řada dalších atraktivních témat byla představena na letošním 17. kongresu českých a slovenských dermatovenerologů. O shrnutí toho nejzajímavějšího jsme požádali předsedu České dermatovenerologické společnosti ČLS JEP profesora Petra Arenbergera.

A na závěr ještě jedna zajímavost, která nejen ilustruje technologický pokrok v medicíně, ale zejména může reálně pomoci zlepšit kvalitu života řadě pacientů. Kosmetické oční protézy, vyráběné nejčastěji ze skla nebo akrylu, slouží k zamaskování defektu v důsledku poškození oka. Proces jejich zhotovení je ovšem stále poměrně náročný a zdlouhavý. Ve Velké Británii však již byla prvnímu pacientovi implantována oční protéza vyrobená na 3D tiskárně s věrným vzhledem dokonale imitujícím zdravé oko.

Krásné svátky a jen to nejlepší v novém roce Vám za tým proLékaře.cz přeje
Petra Čekalová
Novinky z oboru
Bizarní technologické novinky v medicíně − odvrácená strana pokroku, nebo realita blízké budoucnosti?
Vydáno: 19. 12. 2022 | Zdroj: proLékaře.cz
Robot odebírající krev, setkání se zesnulými prostřednictvím virtuální reality nebo robotická chůva starající se o embrya v umělé děloze.…
Celý článek
Není BIO jako bio aneb jak se vyznat v pojmosloví moderní farmakoterapie
Vydáno: 15. 12. 2022 | Zdroj: proLékaře.cz
Pojmy jako biopotraviny, biokosmetika či třeba biobavlna se již staly běžnou součástí našich slovníků. V posledních letech se však předpona bio…
Celý článek
Ústní mikrobiom v kontextu hypertenze
Vydáno: 6. 12. 2022 | Zdroj: proLékaře.cz
Součástí mikrobiomu jsou zdraví prospěšné, ale také patogenní mikroby, které v závislosti na rovnováze posilují nebo naopak oslabují lidský…
Celý článek
Co dnes hýbe dermatologickým světem? Ohlédnutí za 17. kongresem českých a slovenských dermatovenerologů
Vydáno: 16. 11. 2022 | Zdroj: Psoriáza
Digitální dermatoskopické celotělové vyšetření, průlom v léčbě atopického ekzému, inovativní cílené léky pro těžkou psoriázu, nové přístupy k…
Celý článek
3D tisk již pomáhá i s očními protézami: Jaké benefity novinka nabízí pacientům?
Vydáno: 19. 12. 2022 | Zdroj: proLékaře.cz
Kosmetické oční protézy, vyráběné nejčastěji ze skla nebo akrylu, slouží k zamaskování kosmetického defektu v důsledku poškození oka z různých…
Celý článek
MeDiTALKS
VIDEOPODCAST: Mikrobiom a imunita
Vydáno: 19. 12. 2022 | Zdroj: proLékaře.cz
Co nevíme o mikrobiomu? Ne, skutečně čtete správně, o mikrobiomu a jeho spojení se slizniční imunitou toho stále více nevíme, než víme. Hranice jeho…
Celý článek
Inzerce
Elektronické vzdělávání
Vzácné poruchy zraku a jejich genetické testování
Vydáno: 15. 11. 2022 | Zdroj: proLékaře.cz
Autoři: prof. MUDr. Petra Lišková, Ph.D.
Garanti: prof. MUDr. Jarmila Heissigerová, Ph.D., MBA

Vzácné poruchy zraku a jejich genetické testování

Vzácné choroby oka, postihující méně než 5 osob z 10 000, zahrnují více než 900 klinických jednotek, z nichž je cca 80 % geneticky podmíněných. Která z dědičných onemocnění sítnice jsou nejčastější? Jaké jsou jejich klinické charakteristiky a čím se od sebe liší? Kdy na takové onemocnění pojmout podezření a jakými metodami tyto pacienty následně vyšetřujeme? Proč může být vypracování rodokmenu nápomocné v diferenciální diagnostice? A co vše nám umožňuje diagnostika na genetické úrovni, i s ohledem na následnou léčbu a prognózu? Odpovědi na tyto a řadu dalších souvisejících otázek nabízí přehledně strukturovaný kurz vycházející z nejaktuálnějších výzkumných i klinických poznatků, doplněný ilustrativními kazuistikami a bohatým obrazovým materiálem

Zobrazit e-learning
Praktický lékař – spojka mezi pacientem a specialistou
Vydáno: 3. 11. 2022 | Zdroj: proLékaře.cz
Autoři: PharmDr. Stanislav Gregor, MUDr. Radomíra Kožnarová, CSc., doc. MUDr. Filip Gabalec, Ph.D., MUDr. Vojtěch Mezera, Ph.D., Mgr. Aleš Kuda
Garanti: MUDr. Igor Karen

Význam a role praktického lékaře, který je často nepostradatelnou spojkou mezi specialistou a pacientem, jsou i ústředním tématem kreditovaného webnináře, který jsme pro Vás na podzim připravili ze záznamu z 6. října 2022 na portálu proLékaře.cz. Kurz se skládá z přednášek z oblasti kardiologie, diabetologie, endokrinologie, hojení ran a adiktologie.

Zobrazit e-learning
© 2022 MeDitorial | ISSN 1803-6597