proLékaře.cz
partner zpravodaje
proLékaře 21.10.2021
Vážený pane doktore,
MUDr. Lucie Heribanová z Pneumologické kliniky 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice v Praze v následujícím videu představuje přístup k pacientům s těžkým astmatem, kteří jsou často zatíženi různými plicními a mimoplicními komorbiditami. Profily komorbidit se u jednotlivých skupin astmatiků liší, ale jejich ovlivnění vždy přispívá k úspěchu léčby astmatu. Diskutován je vliv komorbidit na patofyziologii a biomarkery astmatu a význam individuálního terapeutického přístupu k pacientům v centrech pro léčbu těžkého astmatu a ambulancích. Dále se dozvíte jak s pacientem komunikovat o možnostech biologické léčby a jak může její včasné nasazení zabránit vzniku a rozvoji dalších závažných stavů spojených s užíváním systémových kortikosteroidů a eozinofilií.

S přáním příjemných podzimních dní přeje
za proLékaře.cz
Aneta Václavíková
Videa
Astma, obezita, komorbidity. Jak to spolu souvisí aneb správnou léčbou na cestě k rovnováze
Vydáno: 19. 10. 2021 | Zdroj: proLékaře.cz
MUDr. Lucie Heribanová z Pneumologické kliniky 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice v Praze v následujícím videu představuje přístup k pacientům s …
Přehrát video
© 2021 MeDitorial | ISSN 1803-6597