proLékaře.cz
Partner zpravodaje
proLékaře 23.6.2021
Vážený pane doktore,
hygiena zubních náhrad je jedním ze základních předpokladů pro jejich používání. Kromě hledisek čistě estetických má zejména zdravotní souvislosti a nesprávně prováděná nebo zanedbaná hygiena může mít vliv i na funkčnost náhrad. Přesto neexistují jednotná doporučení. Preferované postupy a jejich odůvodnění se mezi odborníky liší a zpravidla vycházejí především z osobních zkušeností. My se proto v aktuálním textu zaměříme na obecná doporučení na základě vědeckých důkazů a guidelines odborných společností, jež shrnuje tzv. White paper.

Tato doporučení jsou platná zejména pro celkové zubní náhrady s mukózním přenosem žvýkacích sil. V praxi ovšem existují i jiné varianty vyjímatelné protetiky. Jedním z těchto příkladů jsou hybridní zubní náhrady, které poskytují lepší stabilitu. O jejich vhodném čištění a zacházení s nimi se můžete dozvědět více například v přednášce doc. Hany Hubálkové Hybridní zubní náhrady – přežitek, nebo perspektiva v moderní protetické péči?, která se dále podrobně věnuje indikacím hybridních náhrad, postupům jejích zhotovení a možným přístupům při jejich využití v praxi. Přednáška je součástí kurzu s hodnotou 2 kreditů ČSK.

Pohodové léto a spokojené pacienty s dobrou kvalitou života i díky funkčním zubním náhradám přeje za tým proLékaře.cz
Petra Němečková

Novinky z oboru
Aktuální doporučení pro hygienu zubních náhrad
Vydáno: 21. 6. 2021 | Zdroj: proLékaře.cz
Hygiena zubních náhrad je jedním ze základních předpokladů pro jejich používání. Kromě hledisek čistě estetických má zejména zdravotní souvislosti a…
Celý článek
Elektronické vzdělávání
Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?
Vydáno: 1. 6. 2021 | Zdroj: proLékaře.cz

Protetická rehabilitace dutiny ústní se zbytkovým chrupem, zařazeným obvykle do nepříznivých stavů III. třídy dle Voldřicha, bývá někdy považována za přechodné řešení před zhotovením celkové náhrady. Přítomnost vlastních zubů a využití parodontu k přenosu žvýkacího tlaku je všeobecně preferována. Přenos žvýkacího tlaku dentální cestou je nejfyziologičtější způsob zatěžování obličejového skeletu. Zpětná vazba zprostředkovaná proprioceptory v parodontu zabraňuje možnému přetěžování závěsného aparátu zubů a přilehlého alveolu. Tento protektivní účinek ztrátou parodontu po extrakcích mizí a důsledkem jsou atroficko–rezorpční změny na čelistech. Ubývání alveolu časem vede k nepříznivému reliéfu protézního lože a ve svém důsledku výrazně zhoršuje podmínky pro budoucí protetickou rehabilitaci chrupu. Hybridní zubní náhrady jsou perspektivním protetickým ošetřením, které na více let zajistí spolehlivou funkci a velmi dobrou estetiku.

Zobrazit e-learning
Inzerce
Články z časopisu
PŘÍMÁ REKONSTRUKCE STÁLÉHO CHRUPU PACIENTKY S AMELOGENESIS IMPERFECTA
Vydáno: 14. 12. 2020 | Zdroj: Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství
Úvod a cíl: Amelogenesis imperfecta sdružuje klinicky a geneticky heterogenní skupinu vývojových vad ovlivňujících vzhled a strukturu skloviny, jež…
Celý článek
© 2021 MeDitorial | ISSN 1803-6597