Česká parodontologická společnost
www.perio.cz

Parodontologické dny ve Špindlerově Mlýně

18. – 19. 5. 2018
Orea Resort Horal, Špindlerův Mlýn

Odborný program

Odborný program - začátek v pátek i v sobotu od 9.00 hod

Pátek 18. 5. 2018

prof. MARIANO SANZ ALONSO (Madrid):
Interventions in Periodontal plastic surgery (Plastická chirurgie parodontu)

G. Dostálová:
Co může čekat stomatolog od kardiologa?
Časný infarkt u mladých pacientů - aneb už se kácí v našem lese

M. Kania:
Co přináší spolupráce stomatologa a dentální hygienistky

M. Starosta:
Postavení DH ve stomatologickém týmu

Po skončení odborného programu plenární schůze ČPS.

Sobota 19. 5. 2018

M. Tomeček:
Emergence profile - území nikoho

I. Dřízhal:
Spolupráce parodontologa a ortodontisty (kazuistika)

J. Klimeš:
Partnerské vztahy na pracovišti

T. Siebert:
Paro-implant. terapie (kazuistiky)


Seminář je ohodnocen 10 kredity ČSK.