Česká parodontologická společnost
www.perio.cz

Parodontologické dny v Dolní Moravě

5. – 6. 10. 2018
Wellness Hotel Vista, Velká Morava 46, 561 69 Dolní Morava

Odborný program

Odborný program - začátek v pátek i v sobotu od 9.00 hod

Pátek 5. 10. 2018

Dr. Marco Ronda/It/ - GTR, augumentace velkých a malých kostních defektů, klinické případy

Dr. Peter Fairban/UK/ - Kostní regenerace, materiály, použití, kasuistiky

Po skončení odborného programu plenární schůze ČPS.

Sobota 6. 10. 2018

Dr. V. Ščigel - ATB a jejich místo v léčbě parodontopatií – je něco nového?

Dr. J. Hrkal - Nové materiály a postupy v augmentacích

Dr. A. Večeřová - Psychosomatika + základy relaxace pro zubní lékaře

Dr. I. Marek - Ortodontická terapie agresivní parodontitid